Anaesthesie & chirurgie


 

 

In de beide klinieken bieden wij een breed scala aan chirurgische behandelingen aan. Om deze behandelingen uit te voeren is uitgebreide kennis nodig over de anaesthesie. Hiervoor wordt door ons personeel regelmatig nascholing gevolgd.

Op het moment dat wij een volledige narcose gaan uitvoeren, wordt er eerst een 'pre anaesthetisch onderzoek' gedaan. Dit is een lichamelijk onderzoek om het narcose risico beter in te schatten. Op basis van deze inschatting worden de geschikte narcose middelen gekozen. Om voorafgaand aan een operatie een nog beter beeld te krijgen van het narcose risico kunt u in onze kliniek een 'pre anaesthetisch bloed onderzoek' laten doen. 
Het 'pre anaesthetisch bloedonderzoek'
Dit raden wij aan, omdat we zodoende een goed beeld krijgen over het functioneren van zowel lever als nieren. De lever moet namelijk een aantal narcose middelen afbreken en o.a. via de gal afvoeren, en de nieren moeten ook een deel van de afval producten van deze narcose middelen uitplassen. 
Pijnstilling en infuus
Bij pijnlijke ingrepen worden er standaard voorafgaand aan de narcose reeds pijnstillers gegeven. Vaak wordt dit gecombineerd met een 2e soort pijnstiller.
Als we verwachten dat er problemen optreden in de bloeddruk, of als er sprake is van uitdroging dan leggen we voor de narcose ook een infuus aan. Bij oudere patienten leggen we standaard een infuus aan.
Katten
Katten die onder narcose gaan krijgen een combinatie van 2 narcosemiddelen toegediend via een injectie. Zo gauw als ze in slaap vallen worden ze geintubeerd. Dit betekent dat ze een buisje in de luchtpijp krijgen via welke ze zuurstof toegediend krijgen. Dit is veel veiliger dan dat er buitenlucht wordt ingeademd. Daarnaast kunnen we de zuurstof mengen met narcose gassen. Vooral als een operatie langer duurt is dit erg prettig, omdat we zo de narcose op het gewenste niveau kunnen houden. Narcose gassen zijn erg veilig en worden vrijwel volledig weer uitgeademd. Dit is dus minder belastend voor lever en nieren. 
Honden
Honden krijgen via het infuus een kortwerkend narcose middel. Daarna vindt eigenlijk dezelfde procedure plaats als bij katten. Dus ook intubatie met zuurstof toediening en indien nodig gemengd met narcosegassen. 
Monitoring
Dit is een essentieel onderdeel van de anaesthesie. Het belangrijkste in de monitoring is het bekijken van de patient zelf. In aanvulling op onze eigen zintuigen maken we gebruik van monitorings apparatuur in onze klinieken om tijdens de narcose de hartslag en de ademhaling constant in de gaten houden. 
  • ECG
Het ECG geeft ons informatie over hoe snel het hart klopt (de hartfrequentie), over wisselingen in de hartfrequentie (bijvoorbeeld als een patient toch een pijnprikkel waarneemt)en bijvoorbeeld over hartritmestoornissen. 
  • Capnograaf
De capnograaf vertelt ons hoeveel CO2 er uitgeademd wordt, hoe snel/vaak er geademd wordt en het geeft een heel duidelijk beeld over de diepte van de narcose. 
Op basis van de gegevens uit deze monitoringsapparatuur kunnen we tijdens de ingreep aanpassingen doen waardoor de narcose beter verloopt.
Recovery
We laten patiënten zo lang mogelijk zuurstof inademen. Als een patient weer een slikreflex krijgt wordt de tube verwijderd en verhuist hij/zij naar de verwarmde opname. Hier wordt het restant van de roes uitgeslapen. U wordt dan thuis gebeld met een update over het verloop van de operatie. Later wordt er een afspraak over het ophalen gemaakt.
Chirurgie
Hieronder een lijst van operaties die wij zelf uitvoeren
Sterilisatie
Castratie
Gebitsbehandelingen
Tandextracties 
Verwijderen van bultjes/tumoren in de huid
Oog(lid) operaties
Maagoperaties (zoals maagdraaiing, vreemd voorwerp verwijderen)
Darmoperaties
Miltoperaties
Blaasoperaties
Leveroperaties
Nieroperaties

Het nemen van biopsies onder narcose: huid/maag/darm/lymfeklieren etc

Orthopedie

Plaatsen van pinnen in fracturen
Kruisband operaties tot een gewicht van 30kg (daarboven adviseren wij een techniek die wij nog niet kunnen uitvoeren)
Knieschijf problemen (patella luxaties)
Kaakfracturen
Amputaties
Mocht u vragen hebben over onze mogelijkheden dan kunt u ons altijd op de praktijk spreken of ons bellen!