Fiv en FelV


FIV: Wat is het?

Kattenaids, ook wel FIV genoemd, is helaas een ziekte waar we nog regelmatig mee in aanraking komen. Het wordt veroorzaakt door een virus. Deze is verwant met het virus dat aids bij mensen veroorzaakt. De ziekte is echter niet overdraagbaar van katten op mensen! De belangrijkste route van infectie is via het bloed. Oudere katers zijn, door hun territoriaal gedrag en gevechten, een stuk vaker geïnfecteerd.  Ook door de drachtige poes wordt het overgedragen naar haar kittens.

 

Hoe veroorzaakt kattenaids schade aan de kat?

Na het intreden van FIV in het lichaam van de kat, vermenigvuldigt het virus zich in het bloed van de kat.  Er ontstaat vaak een voorbijgaande koorts. Deze kan onopgemerkt voorbij gaan.

Na dit stadium wordt de ziekte subklinisch/latent. De kat draagt de virale infectie nog met zich mee, maar vertoont geen symptomen. Deze fase kan maanden tot zelfs enkele jaren duren.

Nadien kan er een algemene lymfadenopathie ontstaan: de lymfeknopen zwellen op. Daarna ontstaan er allerlei klachten: bacteriële huidinfecties, luchtweginfecties, vermageren, diarree, tandvleesontstekingen, ooginfecties…

In de laatste fase worden de klachten chronisch. In het bloed zijn er veranderingen mogelijk, zoals te kort aan bloedplaatjes en rode bloedcellen.  Ook neurologische symptomen worden veroorzaakt door het virus. Aanvallen, abnormaal gedrag, abnormale gang…zijn klachten die gelinkt zijn met aantasting van het zenuwstelsel.

 

Diagnose?

Bij ons wordt FIV getest aan de hand van een Snap (ELISA) test. Een paar druppels bloed is al voldoende om een uitslag te krijgen. De test geeft naast FIV ook uitslag over FeLV, een andere veel voorkomende straatziekte. Indien de kat niet ziek is, maar wel positief test, kan er gekozen worden om het bloed nog op te sturen voor de verdere testen.

 

Wat is de therapie?

Zoals in de humane geneeskunde is ook voor katten de ziekte niet te genezen. We kunnen de kat ondersteunen en secundaire bacteriële infecties behandelen. Helaas is de prognose slecht voor ons huisdier en zal de kat uiteindelijk overlijden aan de ziekte.

Een kat die gediagnosticeerd is met kattenaids moet daarbij ook binnengehouden worden om te voorkomen dat ze andere katten zal infecteren. Indien u meerdere katten in huis is, is het belangrijk om de andere katten ook te laten testen. Vaak wordt wegens de slechte toestand van de kat en de slechte prognose gekozen voor euthanasie.

 

FeLV: Wat is het?

Feliene leukemie virus wordt zoals de naam zegt, veroorzaakt door een virus. Langdurig sociaal contact tussen katten is de voornaamste route van infectie. Vooral via speeksel en neusdruppels wordt het organisme aan elkaar overgedragen. Ook hier is het overdraagbaar van de drachtige poes naar haar kittens. Het kan leiden tot problemen gerelateerd met de voortplanting.

 

Hoe veroorzaakt FeLV schade aan de kat?


FeLV vermenigvuldigt zich eerst in de mond. Daarna verspreidt het zich naar het beenmerg, lymfevaten en lymfeknopen. Niet alle dieren worden ziek na het in contact komen van dit virus. Sommige overwinnen het virus en blijven gezond. Andere vertonen geen symptomen, maar worden wel dragers en dragen bij tot het verspreiden van de ziekte. Andere katten kunnen de ziekte niet overwinnen en worden na ongeveer 2 tot 3 jaar ziek. Zij ondergaan een voortdurende viremie. Dit betekent dat het virus constant in het bloed aanwezig. De ziekte zorgt voor een onderdrukking van het immuunsysteem van de kat waardoor uw huisdier veel vatbaarder wordt voor infecties. Katers zijn wederom het meeste aangetast.

De kat kan verschillende symptomen vertonen. Vermageren, tandvleesontstekingen, braken, ooginfecties, tumoren (leukemie en lymfoma), bloedarmoede, koorts…zijn hier enkele voorbeelden van. Ook bij deze ziekte worden er neurologische symptomen gezien. Een wankele gang, urine-incontinentie, verlamming en zwakte worden gezien.

 

 

Diagnose?

Ook hier wordt bij ons de Snap (ELISA) test gebruikt.

 

Wat is de therapie?

Bij deze aandoening geldt jammer genoeg dat er geen behandeling mogelijk is die het virus verslaat. We kunnen de kat ondersteunen door middel van de infecties te bestrijden. De kat moet binnen gehouden worden om de verspreiding tot een minimum te krijgen. De prognose is echter slecht en vaak wordt er gekozen voor euthanasie. Dieren met een persistente viremie sterven binnen 2 tot 3 jaar.

Indien u meerdere katten heeft, is het ook hier raadzaam om al u katten te laten testen.