Privacy statement dierenkliniek Parkstad Dierenzorg en kattenkliniek parkstad dierenzorg

Deze privacy statement omschrijft het beleid van Dierenkliniek & Kattenkliniek Parkstad Dierenzorg omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

De privacy statement m.b.t. deze website is te vinden via deze link, en het cookiebeleid via deze link.

Definities

- Onze kliniek: omvat beide klinieken van Parkstad Dierenzorg

> Dierenkliniek Parkstad Dierenzorg (Bautscherweg 56, 6418 EM Heerlen)

> Kattenkliniek Parkstad Dierenzorg (Ruys de Beerenbroucklaan 1, 6417 CC Heerlen)

- Cliënt: iedere persoon die gebruikt maakt van onze diensten.

- Patiënt: dier, waarvan de eigenaar/verzorger gebruik maakt van onze diensten.

- Onze diensten: hieronder vallen zowel eenmalige aankopen in onze kliniek, alsook consultaties bij onze medewerkers.

 

Onderstaande richtlijnen zijn van kracht v.a. 25-05-2018 en gelden voor onze beide klinieken (Dierenkliniek Parkstad Dierenzorg & Kattenkliniek Parkstad Dierenzorg), voor onze huidige en toekomstige cliënten.

Verzamelde gegevens

 -    Wanneer een cliënt zijn huisdier inschrijft in onze kliniek (per telefoon/aan de balie/via ons online afsprakensysteem), gaat hij/zij akkoord met het bijhouden van de hierna genoemde gegevens.

 -    Persoonsgegevens van de cliënt worden genoteerd om contact te kunnen onderhouden:

 Titel (aanhef voor schriftelijke communicaties)

 Initialen

 Voornaam

 Achternaam

 Adresgegevens

 Telefoonnummer(s)

 E-mailadres

 (Eventuele aanvullende gegevens, op verzoek van de cliënt)

 -    Indien cliënten (tijdens de spoeddiensten) naar onze kliniek komen, maar normaal gezien hun dier laten behandelen bij een andere dierenkliniek, dan wordt hiervan notitie gemaakt in ons systeem. Dit stelt ons in staat om onze bevindingen door te sturen naar de behandelend dierenarts, zodat de betreffende patiënt daar verder opgevolgd kan worden.

 -    Verder worden gegevens genoteerd van dieren onder de verantwoordelijkheid van de cliënt, waaronder:

 Naam

 Diersoort & ras

 Geslacht

 Sterilisatiestatus

 Geboortedatum

 Chipnummer

 Uiterlijke kenmerken

 Medische geschiedenis

 (Eventuele medische gegevens die we verkregen van een andere dierenarts)

Opslag persoonsgegevens

-    Gegevens van cliënten en patiënten worden opgeslagen in een online hulpprogramma (IDEXX Animana), met wachtwoord versleuteld. Dit veterinair management programma is speciaal aangepast aan gebruik door dierenklinieken, voor het maken van afspraken en het bewaren van medische gegevens van patiënten. Richtlijnen voor de verzameling, gebruik en bescherming van de persoonsgegevens van cliënten zijn vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst tussen IDEXX Animana en onze kliniek.

 -    Abonnees van onze nieuwsbrief: e-mailadres en naamgegevens worden opgeslagen en beheerd in het mailprogramma Mailchimp, met wachtwoord versleuteld. Deze gegevens worden door de abonnee zelf ingevoerd bij het aanmelden van de nieuwsbrief, en de abonnee is dan ook zelf verantwoordelijk om deze gegevens juist en up-to-date te houden (zie “toegang persoonsgegevens”).

Verwerking persoonsgegevens

-     De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de uitoefening van ons beroep. Wij zullen deze gegevens enkel delen met derden op verzoek van de cliënt of met zijn/haar goedkeuring (bijvoorbeeld om gebruik te maken van externe diensten, zoals laboratoria, specialisten, collega dierenartsen en verzekeringsmaatschappijen).

-    De gegevens van abonnees van onze nieuwsbrief worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en occasionele aankondigingen m.b.t. onze dierenklinieken.

Toegang persoonsgegevens

-    Cliënten hebben te allen tijde het recht om hun eigen persoonsgegevens op te vragen, en een verzoek in te dienen tot aanpassing of verwijdering uit ons systeem. Dit kan aan de balie, telefonisch (045-5417711) of per e-mail (parkstad.dierenzorg@hotmail.com; met vermelding in het onderwerp: “verwijdering persoonsgegevens” of “aanpassing persoonsgegevens”).

-    Abonnees van de nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief. Bovendien is het opvragen en aanpassen van de eigen persoonsgegevens ook mogelijk aan de balie, per telefoon (045-5417711) of per e-mail (parkstad.dierenzorg@hotmail.com; met vermelding in het onderwerp: “gegevens Mailchimp”).