Hoesten bij hond of kat


Oorzaken 

Wanneer een hond of kat hoest of last heeft van de luchtwegen, kan dit verschillende onderliggende oorzaken hebben. Zo wordt kennelhoest bij de hond veroorzaakt door een virus of bacterie, kan een pollenallergie zorgen voor klachten van benauwdheid, maar ook een vreemd voorwerp of een tumor kunnen een hoestprikkel veroorzaken.   

Hoesten bij hond en kat

Af en toe een hoestje kan geen kwaad. Door te hoesten worden stof- en vuildeeltjes of teveel slijm uit de luchtwegen ‘omhooggewerkt’, dit is dan ook een vrij natuurlijk reinigingsmechanisme en hoeft niet altijd te duiden op een onderliggende kwaal. Soms kan er met de hoest wat slijm meekomen, het lijkt dan net of een dier braakt.

Wanneer een hond of kat vaker hoest, duidelijk hinder ondervindt bij het hoesten, rochelende geluiden laat horen, moe of lusteloos oogt of zich anders gedraagt dan normaal, is het zaak om de oorzaak van het hoesten te ontdekken.

Er zijn verschillende oorzaken die aan hoesten ten grondslag kunnen liggen die in ernst varieren. Soms is aan de hoest zelf te horen wat de oorzaak zou kunnen zijn, soms is verder onderzoek nodig.

besmettelijke hondenhoest

Besmettelijke hondenhoest (kennelhoest)is wellicht de meest voorkomende oorzaak van hoesten. Besmettelijke hondenhoest is een ontsteking van de keel en luchtpijp die veroorzaakt kan worden door een aantal virussen en bacteriën. Besmettelijke hondenhoest geeft vaak een droge hoest. Klik hier  voor meer informatie over besmettelijke hondenhoest en wat u hiertegen kunt doen.

 

Hartproblemen bij de hond

Ook hartfalen kan bij de hond hoestklachten veroorzaken. Veel honden met hartfalen vertonen, naast hoesten, ook andere symptomen. Zowel honden als katten met hartfalen hebben vaak een verminderd uithoudingsvermogen, zijn sneller moe en zitten minder goed in hun vel.

Vaak begint het hoesten wanneer het dier ontspannen is, bijvoorbeeld ’s nachts tijdens de slaap. Omdat de hoest die bij hartfalen hoort net zo klinkt (droog) als de kennelhoest-hoest, is het altijd van belang een dierenarts te raadplegen voor een diagnose en behandeling.

Tumoren

Ook tumoren in de luchtwegen kunnen zorgen voor hoesten. Deze drukken op de luchtwegen en veroorzaken zo een hoestprikkel. Tumoren in de luchtwegen kunnen ook een uitzaaiing zijn van tumoren ergens anders in het lichaam.

Honden ogen vaak ziek, vallen af en blijven langdurig hoesten zonder dat medicatie aanslaat. Ook hier geldt; neem altijd (weer) contact op met een dierenarts.

Pollenallergie

Pollenallergie, humaan ook wel bekend als hooikoorts, is een bekende atopie bij honden en katten. Bij atopie is sprake van een (hevige) allergische reactie op bepaalde stoffen (allergenen) die worden ingeademd door het dier of waar de huid mee in contact komt; in dit geval pollen/stuifmeel van grassen, planten of bomen.

Iets vreemds in de luchtwegen

Een splinter uit een stok, iets scherps dat van straat is opgegeten; vreemde voorwerpen die in de luchtwegen terecht komen kunnen een hoestprikkel veroorzaken. Bij iets raars in de voorste luchtwegen laten honden vaak hetzelfde gedrag zien als wij wanneer we een visgraatje in de keel hebben; ze proberen het vreemde voorwerp uit te hoesten wat resulteert in een schraperige, “ghghghghgh’-achtige hoest die lijkt op de hoest bij kennelhoest. Ook kunnen honden last krijgen van een zere keel en meer gaan kwijlen. Om te diagnosticeren of er iets in de keel van een hond zit is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Bronchitis bij hond en kat

Honden en katten kunnen, net als mensen, bronchitis krijgen. Bronchitis is een infectie aan de bronchiën, de met slijmvlies beklede vertakkingen van de luchtwegen en de longblaasjes. Bronchitis kan veroorzaakt worden door een bacterie of virus.

 

Bij bronchitis is meestal sprake van veel slijmvorming en een natte, rochelende hoest en soms wat reutelende ademhaling. Wanneer een acute bronchitis niet snel wordt verholpen, kan deze chronisch worden. Ook dieren die lange tijd irriterende stoffen inademen kunnen last krijgen van chronische bronchitis doordat hun luchtwegen continu geprikkeld worden.

 

Een chronische bronchtitis is niet makkelijk te behandelen; symptoombeschrijding is vaak het enige dat verlichting biedt.